Våra tjänster

Familjerätt
Vi ger rådgivning inom det familjerättsliga området och upprättar de familjerättsliga handlingar just du behöver. Detta kan vara arvsrättsliga handlingar såsom bouppteckning, boutredningsman, arvskiften, gåvor och testamenten.

Vi förvaltar även dödsbon såsom att betala dödsboets räkningar, sälja lösöre och fast egendom. Familjerättsliga handlingar kan också vara samboavtal, äktenskapsförord och bodelningsavtal. Vid tvister angående vårdnad, boende och umgänge biträder vi dig vid domstol.

För detta kan rättshjälp sökas i det fall att rättsskydd genom hemförsäkring inte finns.

Brottmål
Vi tar oss an förordnanden som målsägandebiträde vid rättegång. Vi biträder då dig som blivit utsatt för ett brott direkt efter anmälan, under förundersökningen och vid en eventuell rättegång.

Ett målsägandebiträde betalas av staten.

Förvaltningsmål
Vi agerar ombud vid förvaltningsrättsliga mål såsom tvångsvård av unga och tvångsvård av missbrukare.

Ett offentligt biträde betalas av staten.

Rulla till toppen