Bouppteckning

När någon har avlidit måste enligt lag en bouppteckning upprättas och förrättas. En bouppteckning är en sammanställning över den avlidnes tillgångar och skulder per dödsdatum och ska förrättas senast tre månader efter dödsfallet och lämnas in till Skatteverket efter fyra för registrering. Till förrättningen ska samtliga dödsbodelägare och efterarvingar kallas, även eventuell efterlevande sambo eller make. Det föreligger dock inget tvång att närvara. Vid förrättningen går man igenom alla personuppgifter, eventuella juridiska handlingar med betydelse för bouppteckningen samt de tillgångar och skulder som fanns i dödsboet den dag den avlidne gick bort. Bouppteckningens funktion är att utgöra underlag till kommande bodelning och arvskifte samt utgöra en identifikationshandling för dödsbodelägarna. I det fall att den avlidne saknar tillgångar utöver begravningskostnaderna kan en dödsboanmälan i vissa fall istället göras hos kommunen.

Rulla till toppen