Boutredningsman

Det är inte ovanligt att dödsbodelägarna inte kan enas om förvaltningen och fördelningen av dödsboets tillgångar. Om så är fallet kan var och en av dödsbodelägarna ansöka att tingsrätten förordnar en boutredningsman som företräder dödsboet utåt. Boutredningsmannens uppdrag är att förbereda dödsboet för bodelning och arvskifte genom att sköta samtlig förvaltning, se till att bouppteckning förrättas och försöka få dödsbodelägarna överens om fördelningen av dödsboets tillgångar. Boutredningsmannen är redovisningsskyldig för sin förvaltning och som sista utväg har boutredningsmannen befogenhet att tvångsfördela arvet efter den avlidne.

Rulla till toppen