Förvaltning

Samtliga dödsbodelägare förvaltar dödsboet tillsammans. Det innebär att alla måste vara överens om alla åtgärder för dödsboets räkning. Förvaltning kan exempelvis vara att betala dödsboets räkningar, säga upp abonnemang och sälja lösöre eller fastighet.

Det är mycket att ordna vid ett dödsfall och det kan vara skönt att lämna ifrån sig en del av arbetet. Om man så önskar hjälper vi till med att förvalta dödsboet genom fullmakt från samtliga dödsbodelägare. Vi sköter då allt från att förrätta bouppteckningen till att fördela arvet och avsluta dödsboets bankkonton.

Rulla till toppen