Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Grunden för ett omhändertagande enligt LVU kan vara antingen att den ungas föräldrar inte kan ge det stöd som krävs för en bra uppväxt eller att den unga själv lever ett destruktivt liv med exempelvis missbruk eller kriminalitet. Missförhållandena ska innebära en stor risk för att den ungas hälsa eller utveckling skadas och den vård som behövs inte kan ges på frivillig väg. Ett offentligt biträde förordnas av förvaltningsrätten och betalas av staten för att biträda den unga eller föräldrarna vid förhandling.

Rulla till toppen