Gåvor

För gåva av fast egendom krävs att man upprättar ett gåvobrev. Gåvobrevet måste bland annat innehålla både givarens och gåvomottagarens underskrifter. Givarens underskrift ska bevittnas och givarens eventuella make/maka måste underteckna gåvobrevet med sitt samtycke. Gåvobrevet ska sändas till Lantmäteriet med lagfartsansökan.

För gåva av lös egendom finns inget krav på upprättande av gåvobrev. Detta är dock att rekommendera för att undvika risk för framtida tvist.

Gåva mellan makar bör registreras hos Skatteverket för att skyddas mot eventuella borgenärer.

Om inget annat är föreskrivet ska en gåva till barn räknas som förskott på arv.

Rulla till toppen